WYBORY ŁAWNIKÓW kadencja 2016-2019

W dniu 31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku z tym Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie poinformował Radę Gminy Skrwilno, że liczba wybieranych ławników z gminy Skrwilno, do Sądu Rejonowego w Lipnie wynosi 1.

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 tekst jednolity z późn. zm.).

Zgłaszanie kandydatów:
Kandydatów na ławnika zgłaszają  Radzie Gminy Skrwilno prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30.06.2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Skrwilno po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Formularze karty zgłoszenia, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń dostępne są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Skrwilnie , w Biurze Rady , I piętro, pokój nr 15. Można je też pobrać poniżej w formacie pdf.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 5427000012 lub 24 w.15 lub 730009593Wytworzył: Danuta Szymańska (11 czerwca 2015)
Opublikował: Piotr Paradowski (12 czerwca 2015, 08:42:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1071

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij