Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego
 AKTUALNOŚCI
  · AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
  · ZARZĄDZENIA
  · OBWIESZCZENIA
  · ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
  · INFORMACJA O JAKOŚCI WODY W GMINIE SKRWILNO
  · OŚWIATA
  · Młodociani pracownicy
  · Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem
  · WYBORY ŁAWNIKÓW kadencja 2016-2019
  · Wybory samorządowe 2018
  · PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY SKRWILNO
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno
 Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Skrwilno
  · Informacje ogólne
  · Prawo
  · Jak prawidłowo segregować odpady komunalne
  · Deklaracje, formularze
  · Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Skrwilno
  · Podmiot odbierający odpady
  · Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
  · Miejsca selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  · Poziomy recyklingu
  · Analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno
 NABÓR/PRACA
  · Ogłoszenia o naborze
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · Urząd Gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Kodeks etyki
  · Jednostki organizacyjne
  · Jednostki pomocnicze - sołectwa
 NASZA GMINA
  · Dane statystyczne
  · Lokalizacja
  · · Mapa Gminy Skrwilno
  · · Plan Skrwilna
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
  · · OSP
  · · OSP
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Małżeństwa
  · · Urodzenia
  · · Zgony
  · · Wydanie odpisu
  · · Transkrypcja aktu
  · Dowody osobiste
  · · Wydanie dowodu osobistego
  · · Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych
  · Podatki
  · · Podatek od nieruchomości
  · · Podatek leśny
  · · Podatek rolny
  · · · Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania
  · · · Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych
  · · · Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  · · Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa
  · · Umorzenia, odroczenia terminu płatności
  · Budownictwo
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  · Ochrona środowiska
  · Działalność gospodarcza
  · Sprzedaż napojów alkoholowych
  · Usunięcie drzew, krzewów...
  · Szkody łowieckie
  · Wydanie decyzji środowiskowej
  · Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...
  · Wywóz nieczystości płynnych
  · Rejestr Działalności Regulowanej
  · Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej
  · Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
  · Skargi i wnioski
  · Petycje
  · Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  · Lobbing
 FINANSE GMINY
  · Majątek gminy
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2015
  · · Budżet na rok 2014
  · · Budżet na rok 2013
  · · Budżet na rok 2012
  · · Budżet na rok 2011
  · · Budżet na rok 2010
  · · Budżet na rok 2009
  · · Budżet na rok 2008
  · · Budżet na rok 2007
  · · Realizacja budżetu
  · · Informacje roczne
  · · Projekty
  · · Zasady finansowania
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Przetargi - archiwum
  · PRZETARGI
  · Plan zamówień
  · Regulamin zamówień publicznych
 PRAWO LOKALNE
  · UCHWAŁY RADY GMINY
  · Uchwały z lat 2002 - 2006
  · · Uchwały Rady Gminy z lat 2005 - 2006
  · · Uchwały Rady Gminy z lat 2002 - 2004
  · Projekty uchwał
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy (kadencja 2014-2018)
  · · Z sesji Rady gminy (lata 2005-2014)
  · Statut
  · Stanowiska
  · Opłaty i podatki
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Inne dokumenty
  · Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  · Karty SIOS
  · Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
 Kontrola zarządcza
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Pracownicy Urzędu Gminy
  · Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  · Radni Gminy Skrwilno
 Organizacje pozarządowe
  · Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
  · Wykaz organizacji pozarządowych
  · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  · Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
  · Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
 STATUS GMINY
 ARCHIWUM
  · ARCHIWALNE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  · WYBORY PREZYDENTA RP - 20.06.2010 r.
  · Konkurs na trenera środowiskowego 'ANIMATOR-MOJE BOISKO ORLIK 2012'
  · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  · Wybory samorządowe 2006
  · WYBORY PARLAMENTARNE 2011
  · NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ (NSP 2011)
  · NABÓR
  · Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
  · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SKRWILNO - 9.06.2013 r.
  · RADA GMINY
  · Wybory samorządowe 2014
  · · Wyniki wyborów
  · · Informacje ogólne
  · · Kalendarz Wyborczy
  · · Obwieszczenia
  · · Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
  · · Komunikaty
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu
  · · Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
  · · Oświadczenia lustracyjne kandydatów na radnych i wójtów
  · · Zgłaszanie kandydatów na wójtów gmin, radnych rady gminy i powiatu oraz radnych sejmiku
  · · Gminna Komisja Wyborcza
  · WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  · · II tura wyborów
  · · Strona WWW - Wybory Prezydenta
  · · Informacje ogólne
  · · Głosowanie korespondencyjne
  · · Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
  · · Granice obwodów głosowania
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.
  · · Informacje o wyborach do PE
  · · Informacje ogólne
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · Obwody głosowania
  · · Okręgi wyborcze
  · · Warunki udziału w głosowaniu
  · · Uprawnienia osób niepełnosprawnych
  · Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.
  · · Informacje ogólne
  · · Terminarz
  · · Składy osobowe Obwodowych Komisji
  · · Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum
  · · Strona WWW - Referendum ogólnokrajowe 2015
  · WYBORY PARLAMENTARNE 2015
  · · Informacje ogólne
  · · Strona WWW - Wybory parlamentarne 2015
  · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · Strony Państwowej Komisji Wyborczej


Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij