Miejsca selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przeterminowane leki przynieś do apteki

Masz lekarstwa, które od lat zalegają w domowej apteczce? Zrób z nimi porządek i oddaj w jednym z kilku punktów znajdujących się na terenie Gminy Skrwilno. Zrobisz to bezpłatnie. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, [...]

Selektywna zbiórka odpadów

Lokalizacja pojemników (dzwonów) do selektywnej zbiórki odpadów Gmina Skrwilno Lp. Nazwa miejscowości Ilość pojemników do [...]

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory - oddajemy w kilku miejscach w naszej Gminie do specjalnie do tego celu wyznaczonych, oznakowanych pojemników: Urząd Gminy ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w [...]

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij