Ochrona środowiska

Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanym obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku

            Wójt Gminy Skrwilno podaje do publicznej wiadomości że Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku w dniu 31 grudnia 2013 roku wydało obwieszczenie o wyznaczeniu  21 [...]

Obwieszczenie (zawiadomienie) o rozprawie administracyjnej

 Wójt Gminy Skrwilno wystąpił z wnioskiem o określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni w systemie chowu na rusztach wraz z obiektami towarzyszącymi: 6 silosów paszowych o [...]

Postanowienie o odstapieniu od oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Skrwilno o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowie drogi gminnej Nr 120 403 C Okalewo - Okalewo - granica gminy Świedziebnia (Kotownica). [...]

Informacja publiczna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwziecia. [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania

Zakończono postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na rozbudowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Okalewo. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania OOŚ KOTŁOWNIA w Tartaku Urszulewo

W dniu 3 lipca wszczęto nowe postępowanie administracyjne związane z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Kotłowni w Tartaku Usługowo Produkcyjnym w Urszulewie [...]

Wystąpienia o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

Wójt Gminy Skrwilno wystąpił w dniu 24 czerwca br. do Starosty Rypińskiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o uzgodnienie śrdowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji [...]

Decyzja środowiskowa Rozbudowa Tartaku w Urszulewie

Decyzja środowiskowa UG 7627 2 2008 Obwieszczenie o wydaniu decyzji [...]

Obwieszczenie

Trwa postępowanie administracyjne dotyczace oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, szczegóły w : [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Rozpoczęto postępowanie administracyjne związane z oceną odziaływania na środowisko [...]

Postanowienie Wójta Gminy Skrwilno

Postanowienie w sprawie raportu OOS Rozbudowa tartaku w Urszulewie [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.......

Wójt Gminy SKRWILNO wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie kurnika w miejscowosci Baba [...]

Postępowanie administracyjne - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

Postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia......

Wójt Gminy Skrwilno wszczął pierwsze w roku 2008 postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika (tucz brojlera) o obsadzie 20.000szt.  na działce ewidencyjnej [...]

Decyzje środowiskowe

Zakończyły się dwa postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego:1.Budowie  drogi gminnej Nr 120408 C Skrwilno - Wólka 2. Budowie kurnika w [...]

Obweiszczenie o rozprawie

Ocena oddziaływania na środowisko - rozprawa administracyjna. obwieszczenie [...]

Postępowanie OOŚ budowa kurnika

Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika na działce Nr 235/1 w Skrwilnie. plik do pobrania Dane o wniosku i złożonym z nim raporcie dostępne są [...]

Zakończenie OOŚ rzeka Okalewka

Wójt Gminy wydał: Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowie i naprawie budowli na rzece Okalewka w km 0+000 ÷ 15+850 w [...]

Postanowienie Wójta z dnia 4 października 2007 r.

Postanowienie dotyczace raportu dla budowy drogi gminnej 120408 C - plik do pobrania [...]

Informacja o wniosku

Informuje się, że do Wójta Gminy Skrwilno w dniu 13 sierpnia br wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na: Budowię drogi gminnej Nr 120408 C Skrwilno - Wólka. [...]

Raport oddziaływania przedsięwziecia na środowisko

Do Wójta gminy Skrwilno wpłynął Raport oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego oraz naprawa budowli na rzece Okalewka w km 0+000 - 15+850 gmina Skrwilno , [...]

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew

W dniu 5 lipca 2007 wpłynął do Wójta Gminy Skrwilno wniosek Pan Stanisława Forczmańskiego o zezwolenie na wycinkę drzew z nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Urszulewo. Uwagi i wnioski [...]

Postanowienie Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 lipca 2007 r.

Wójt Gminy Skrwilno wydał postanowienie o potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsiewzięcia polegającego na: Kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowa i naprawa budowli na rzece Okalewka w [...]

wniosek o wycinkę krzewów

W dniu 29 czerwca 2007 wpłynął do Wójta Gminy Skrwilno wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Lipnie, o wycinkę krzewów ze skarp cieku podstawowego Rypienica  w km 34+000 - [...]

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Karty informacynje: Karta typu A:http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=14850&type=A Karta typu B:http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=14850&type=B Karta typu [...]

Obwieszczenie o rozprawie

Plik do pobrania [...]

obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia  plik do pobrania  [...]

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij