Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1457) starsze karty »
numer wpisu:

20/2017

data: 20 grudnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: na usunięcie drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

19/2017

data: 20 grudnia 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Rozbudowa obory wolnostanowiskowej dla bydła wraz z pomieszczeniem technicznym, budowa zbiornika na gnojowicę i zbiornika na ścieki technologiczne, a także przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na oborę w istniejącej zabudowie zagrodowej”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

18/2017

data: 25 sierpnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: „Rozbudowa obory wolnostanowiskowej dla bydła wraz z pomieszczeniem technicznym, budowa zbiornika na gnojowicę i zbiornika na ścieki technologiczne, a także przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na oborę w istniejącej zabudowie zagrodowej”
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

17/2017

data: 24 sierpnia 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym na działce o nr ew. 87 w miejscowości Rak, gmina Skrwilno.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

16/2017

data: 21 sierpnia 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: na usunięcie drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

15/2017

data: 9 sierpnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat naprawczy samochodów osobowych”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

14/2017

data: 1 sierpnia 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: na usunięcie drzew
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

13/2017

data: 20 lipca 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych tj.: wykonanie i zabudowa otworu studziennego nr 1 o głębokości ok. 86 m, umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności Qmaxh = 36,0 m3/h, zlokalizowanego w miejscowości Mościska, na działce o nr ew. 1, gm. Skrwilno, pow. rypiński, woj. kujawsko - pomorskie”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

12/2017

data: 10 lipca 2017
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych tj.: wykonanie i zabudowa otworu studziennego nr 1 o głębokości ok. 86 m, umożliwiającego pobór wód podziemnych o wydajności Qmaxh = 36,0 m3/h, zlokalizowanego w miejscowości Mościska, na działce o nr ew. 1, gm. Skrwilno, pow. rypiński, woj. kujawsko - pomorskie”.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

numer wpisu:

11/2017

data: 19 czerwca 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Budowa kurnika o obsadzie 39500 szt. z niezbędną infrastrukturą.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Skrwilnie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1457) starsze karty »

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij