Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 2014-2020

Gmina Skrwilno opracowała Strategię Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 2014 – 2020. Jest to dokumentu, w którym określone zostały zasoby i potencjał Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju. Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, [...]

Strategia Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 1999-2015

SPIS TREŚCI I.             Wstęp     1.    Stan obecny gminy     1.1. Ogólna charakterystyka obszaru     1.2. Tereny i [...]

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij