Strona główna   >  Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 20)Obwieszczenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

11.07.2017

obieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i RakObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP Szczawno

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina SkrwilnoObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP Skudzawy i Nowe Skudzawy

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skudzawy i Nowe Skudzawy, gmina SkrwilnoObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP Skrwilno

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina SkrwilnoObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP Przywitowo

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina SkrwilnoObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP Borki

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina SkrwilnoObwieszczenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SZCZAWNO

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina SkrwilnoObwieszczenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Skudzawy i Nowe Skudzawy

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skudzawy i Nowe Skudzawy, gmina SkrwilnoObwieszczenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Skrwilno

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina SkrwilnoObwieszczenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Przywitowo

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina SkrwilnoObwieszczenie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Borki

18.05.2017

Obwieszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina SkrwilnoZawiadomienie o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

25.02.2016

Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie 'Budowa fermy drobiu na działkach 226/2 i 226/3 w miejscowości Baba, gmina Skrwilno'OBWIESZCZENIE

23.10.2015

Obwieszczenie - Przebudowa drogi gminnej nr 120401 COBWIESZCZENIE

08.10.2015

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE

24.09.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wójta Gminy SkrwilnoPOSTANOWIENIE

22.09.2015

Postanawiam nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOBWIESZCZENIE

22.09.2015

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE

21.09.2015

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie o wszczęciu postępowania

16.09.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE

04.01.2013

o sporzadzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej WisłyObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 20)

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij