Przetargi - archiwum

Budowa hali sportowej w Skrwilnie Pytania i odpowiedzi

WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pod nazwa: Budowa hali sportowej w Skrwilnie. Nr sprawy: UG 0341-4/2009 Pytania i odpowiedzi [...]

Budowa hali sportowej w Skrwilnie

Projekt Budowlany Projekt budowlany hali sportowej Projekt budowlany- [...]

wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dryk ZP 403 [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP 403

Gmina Skrwilno dokonała wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 120403C - Okalewo-Okalewo [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Skrwilno zakończyła postepowanie przetargowe dotyczące projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy we wsi Ruda plik do pobrania [...]

Przetarg nieograniczony

Gmina Skrwilno ogłasza przetarg nieograniczony na : Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Ruda Pliki do pobrania: [...]

Dostawa węgla na sezon grzewczy 2007 / 2008

Dostawę węgla dla jednostek podległych samorzadowi Gminy Skrwilno, Zamawiający powierzy wykonawcy wyłonionemu na podstawie art. 69 i 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. [...]

ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup autobusu

  OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/29-383424 Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP2006/08/23-28804   Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa:    Gmina Skrwilno  Adres [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/29-1721389Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2006/08/22-1171175  Nazwa i adres ZamawiającegoNazwa:  Gmina Skrwilno Adres pocztowy:    Ulica:Rypińska 7 [...]

ZAKUP AUTOBUSU

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/23-28804 Znak sprawy 0341-11/2006   Nazwa i adres Zamawiającego   Nazwa:     Gmina Skrwilno Adres pocztowy: [...]

załącznik do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

          Załącznik       SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    Rozgraniczenia drogi należy dokonać od granicy gminy Rypin (Stępowo) do granicy pasa drogowego drogi powiatowej [...]

Rozgraniczenie drogi gminnej Wólka - Skrwilno nr drogi 120408 C

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/22-1171175   Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa:     Gmina Skrwilno Adres pocztowy:     Ulica: Rypińska 7 [...]

ZP-250 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP –250   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Roboty budowlane I.         Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa zamawiającegoGmina Skrwilno ul.Rypińska 7,87-510 SKRWILNO,Powiat [...]

II przetarg Zakup paliw płynnych 2006 2008

   Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 0341-6/2006                Skrwilno,   2006-04-12       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

                   OGŁOSZENIE  O [...]

przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Skrwilno, Szczawno, Szustek-Niemcowizna, Rak

Skrwilno, 2005-03-31   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Przedmiot zamówienia: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Skrwilno, Szczawno, Szustek-Niemcowizna, Rak"   1)      Nazwa (firma) [...]

przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami

Skrwilno, 2005-03-31   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Przedmiot zamówienia: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Przywitowo, Wólka, Stępowo"   1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Skrwilno [...]

przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych

Przetarg nieograniczony na „ PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻUŻLOWYCH NA TERENIE GMINY SKRWILNO  PRZY UŻYCIU SPRZĘTU TYPU RÓWNIARKA DROGOWA     341-5/05 Skrwilno, dnia  2005-03-24 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE [...]

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij