Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 65) starsze uchwały »Uchwała nr XXXI/204/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie

Uchwała nr XXXI/203/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.

Uchwała nr XXXI/202/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała nr XXXI/201/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2018 - 2023

Uchwała nr XXXI/199/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2017 - 2023

Uchwała nr XXXI/198/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 20 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Uchwała nr XXX/197/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 listopada 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skrwilno.

Uchwała nr XXX/196/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno

Uchwała nr XXX/195/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 listopada 2017


w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Uchwała nr XXX/194/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 listopada 2017


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXX/193/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 listopada 2017


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr XXX/192/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 28 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Uchwała nr XXIX/191/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Skrwilno na lata 2016-2023.

Uchwała nr XXIX/190/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrwilno.

Uchwała nr XXIX/189/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Skrwilno

Uchwała nr XXIX/188/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Skrwilno

Uchwała nr XXIX/187/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Uchwała nr XXIX/186/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Skudzawach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Skudzawach

Uchwała nr XXIX/185/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 października 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Okalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Okalewie.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 65) starsze uchwały »

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij