Inne dokumenty

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowwwych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Znak sprawy: 7627-1/2006     Skrwilno dnia 07 grudnia 2006 roku OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadamiam, na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij