Struktura Organizacyjna Urzędu

1. Referat Finansowy - obejmujący następujące stanowiska:
     - skarbnik gminy - kierownik referatu – pokój nr 24
     - stanowisko ds. księgowości budżetowej – pokój nr 18
     - stanowisko ds. finansów oświaty – pokój nr 17
     - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych – pokój nr 9
     - stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności – pokój nr 9
     - stanowisko ds. płac – pokoje nr 17-18
     - stanowisko ds. obsługi kasowej Urzędu – pokój nr 18

2. Referat Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 25)– obejmujący następujące stanowiska:
     - kierownik referatu, stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, pomocy materialnej dla  
       uczniów i ochrony zdrowia
     - stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, dodatków mieszkaniowych,  
       świadczeń rodzinnych

3. Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – obejmujący  
    następujące stanowiska:
     - stanowisko ds. dróg i ewidencji działalności gospodarczej – pokój nr 16
     - stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji, gospodarki wodnej i ochrony  
       środowiska – pokój nr 16
     - stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i gospodarki  komunalnej –  
       pokój nr 3
     - stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i archiwum – pokój nr 11
     - stanowisko ds. promocji, środków unijnych, kultury i sportu – pokój nr 2

4. Referat Gospodarki Komunalnej (pokój nr 4) – obejmujący następujące stanowiska:
    - kierownik referatu, stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rozliczeń wody
    - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

5. Samodzielne stanowiska pracy:
     - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, dowody osobiste – pokój nr 14
     - stanowisko ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej, obronnych i ppoż. – pokój nr 8
     - stanowisko ds. obsługi organów gminy i oświaty – pokój nr 15
     - stanowisko ds. kancelaryjnych – pokój nr 19
     - informatyk, pełnomocnik ds. informacji niejawnych – pokój nr 10

6. Stanowiska obsługi:
     - kierowca
     - woźna
     - konserwatorzy sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków
     - konserwatorzy dróg


Wytworzył: Administrator (6 sierpnia 2003)
Opublikował: Jerzy Paradowski (6 sierpnia 2003, 11:39:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Paradowski (12 grudnia 2012, 12:29:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22044

wersja do zapisu wersja do druku

Przeglądasz archiwalną wersję Biuletynu Informacji Publicznej. Aktualny Biuletun Informacji Publicznej Gminy Skrwilno dostepny jest pod adresem bip.skrwilno.pl.

Zamknij